https://thicongepoxyjoton.vn/wp-content/uploads/2020/08/bannner_f.jpg

Thông tin về dự án

  • Công ty: Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cà Mau
  • Dự án: Nhà máy sản xuất thủy sản
  • Hạng mục: Thi công sơn lEVELING cho nền bê tông
  • Diện tích : 1.150 m2
Số TT   Hệ thống sơn đề nghị   Độ dày màng sơn
1   Mài tạo nhám bề mặt và loại bỏ tạp chất
3   Lăn lớp lót JONES® SEALER   (JOTON JSC)    ( 1 lớp)
4   Lăn sơn phủ JONA® LEVEL  (JOTON JSC )      ( 2 lớp )