https://thicongepoxyjoton.vn/wp-content/uploads/2020/08/bannner_f.jpg

Thông tin về dự án

  • Công ty: Nhà máy sản xuất kem Fanny
  • Dự án: Nhà máy sản xuất kem Fanny
  • Hạng mục: Thi công sơn Epoxy hệ nước cho sàn bê tông & tường
  • Diện tích : 850 m2
Số TT   Hệ thống sơn đề nghị   Độ dày màng sơn
1   Mài tạo nhám bề mặt và loại bỏ  tạp chất
2   Sử dụng matis cho sàn bê tông (matis pat) trám trét lỗ lớn mặt sàn
3   Lăn sơn lót JONES® EPO  (JOTON JSC)       ( 1 lớp )   50 µm
4   Lăn sơn phủ JONA® EPO  (JOTON JSC )      ( 2 lớp )   80 µm