https://thicongepoxyjoton.vn/wp-content/uploads/2020/08/bannner_f.jpg

Thông tin về dự án

  • Công ty: Bình Liên Minh
  • Dự án: Sàn kho chứa hàng ở Bến Tre
  • Hạng mục: Thi công sơn Epoxy cho sàn bê tông
  • Diện tích : 1.400 m2
Số TT   Hệ thống sơn đề nghị   Độ dày màng sơn
1   Mài sửa tạo phẳng bề mặt
2   Sử dụng matis cho sàn bê tông (matis pat) trám trét lỗ  lớn mặt sàn
3   Sử dụng matis pat làm phẳng bề mặt (độ dày trung bình 1mm)   1 mm
4   Lăn sơn lót JONES® EPO  (JOTON JSC)       ( 1 lớp )   50 µm
5   Lăn lớp đệm JONA® INT   (JOTON JSC)       ( 1 lớp)   100 µm
6   Lăn sơn phủ JONA® EPO  (JOTON JSC )      ( 2 lớp )   80 µm