https://thicongepoxyjoton.vn/wp-content/uploads/2020/08/bannner_f.jpg

Thông tin về dự án

  • Công ty: Trung Thành Phát
  • Dự án: Dự án sàn nhà máy bao bì Tú Phương
  • Hạng mục: Thi công sơn Epoxy cho sàn bê tông
  • Diện tích : 1.5000 m2
Số TT   Hệ thống sơn đề nghị   Độ dày màng sơn
1   Mài tạo nhám bề mặt và loại bỏ mực in và tạp chất)
2   Lăn sơn lót JONES® EPO  (JOTON JSC)       ( 1 lớp )   50 µm
3   Lăn lớp đệm JONA® INT   (JOTON JSC)       ( 1 lớp)   100 µm
4   Lăn sơn phủ JONA® EPO  (JOTON JSC )      ( 2 lớp )   80 µm