https://thicongepoxyjoton.vn/wp-content/uploads/2020/08/bannner_f.jpg

Thông tin về dự án

  • Công ty: Cơ sở bao bì Thành Phát
  • Dự án: Nhà máy bao bì nhựa Thành Phát- tỉnh Long An
  • Hạng mục: Thi công sơn Epoxy cho sàn bê tông
  • Diện tích : 2.800 m2
Số TT   Hệ thống sơn đề nghị   Độ dày màng sơn
1 Vệ sinh bề mặt loại bỏ tạp chất, trám trét ron sàn
2   Lăn sơn lót JONES® EPO  (JOTON JSC)       ( 1 lớp )   50 µm
4   Lăn sơn phủ JONA® EPO  (JOTON JSC )      ( 2 lớp )   80 µm