https://thicongepoxyjoton.vn/wp-content/uploads/2020/08/bannner_f.jpg

Thông tin về dự án

  • Công ty: Công ty TNHH Gia công Thép Sài Gòn
  • Dự án: Nhà máy Gia công Thép Sài Gòn-tại Đồng Nai
  • Hạng mục: Kẻ đường line nhà xưởng bằng sơn Epoxy
  • Diện tích : 290 m2
Số TT   Chủng loại   Mã sản phẩm   Số lượng (mét tới)
1   Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) phản quang   JOWAY   140
2   Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) phản quang   JOWAY   150