https://thicongepoxyjoton.vn/wp-content/uploads/2020/08/bannner_f.jpg

Thông tin về dự án

  • Công ty: Bình Liên Minh
  • Dự án: Dự án xưởng sản xuất ở quận 12
  • Hạng mục: Thi công sơn kẻ vạch phản quang
  • Diện tích : 260 m2
Số TT   Chủng loại   Mã sản phẩm   Số lượng (mét tới)
1   Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) phản quang   JOWAY   120
2   Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) phản quang   JOWAY   140